Perinatus Alapítvány

bemutatkozás célok munkatársak kapcsolat linkek

a születés testi-lelki egészségéért


BEMUTATKOZÓ

A születés körülményeinek hatását vizsgáló tudományos kutatások azt bizonyítják, hogy a születésünket közvetlenül megelőző és követő időszak eseményei döntő hatással vannak az emberi életre. Ezek a későbbiekben érintik többek között a kapcsolatteremtő képességet, a lelki fejlődést, a változásokhoz való alkalmazkodás képességét, vagy akár az egészségi állapotot. Ebből fakadóan felmerül annak a lehetősége, hogy a születéskor elszenvedett lelki traumák hozzájárulnak társadalmunk több olyan égető problémájához, mint pl a népesség demográfiai mutatóinak csökkenése, vagy az életminőség romlása.

A születés jelenti az életben az első elszakadást és az első gyökeres változást, s mint ilyen, testileg-lelkileg kiemelkedően megterhelő esemény. Nem mindegy, hogy a jelenlévők hogyan kezelik ebben a helyzetben az újszülöttet, tudomásul veszik-e a fizikai igéneyin túl a lelki igényeit is. Ennek hiányában a baba lelkileg sokszorosan traumatizálttá válhat, ami a későbbiekben szakszerű kezelést tesz szükségessé.
Annak érdekében, hogy a születő kisbabák életük e fokozottan érzékeny pillanataiban megfelelő gondoskodásban részesüljenek, szükséges lenne integrálni a pre- és perinatális pszichológia eredményeit a szülészeti gyakorlatba. A felnövekedő gyermekek számára a pedagógiai és a gyermekorvosi gyakorlatba lehetne új szemléletet bevinni, hogy a szakemberek felismerjék a problémát, és megfelelő szakemberhez irányíthassák őket.
A felnőttek számára elérhetővé kell tenni mindazokat a tudományos eredményeket és módszereket, amelyek segítségével felismerhetik és gyógyíthatják saját születési traumájukat.
Gyökeresen át kell továbbá értékelni az anyának és az apának a gyermek születésében betöltött szerepét, új minőséget adva ezáltal a szülő-gyermek kapcsolatnak és a szülői felelősségnek. Biztosítani kell a gyermekeket váró szülők számára a lehetőséget a szerepükre való megfelelő felkészülésre.

Alapítványunk missziója a születés pszichológiai oldalának kutatása, pszichoterápiás módszerek fejlesztése és ezek segítségével a születés lelki traumájának megelőzése illetve gyógyítása. Ennek az új tudásnak a befogadásához és alkalmazásához a társadalom szemléletét is átformálni szükséges.

A fentiek érdekében Alapítványunk támogatja a születési trauma pszichológiai kutatását, új megelőző, és gyógyító eljárások kidolgozását és bevezetését, továbbá a kutatások során napvilágra kerülő ismeretanyag és módszerek oktatását, publikálását és társadalmi méretű felvilágosító elterjesztését.

Honlapkészítés